Regulamin

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE I PODSTAWOWE DEFINICJE
Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób zawierania transakcji, jakie stosuje Sklep internetowy ART-MOTO, działający pod adresem art-moto.com.pl. Sklep prowadzony jest przez firmę Art-Moto Centrum Opon Motocyklowych Artur Nowak z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej (63-000), ul. Kasprowicza 29, NIP 786-135-43-70, REGON 631104426, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki. E-mail sklep@art-moto.com.pl, tel. 506-507-007.

        PODSTAWOWE DEFINICJE

Klient - oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa sprzedaży.

Konsument - oznacza osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Zamawiający - osoba, składająca zapytanie ofertowe za pomocą sklepu www.art-moto.com.pl.

Przedsiębiorca - oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową i dokonującą czynności prawnej związaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Regulamin - oznacza niniejszy regulamin.

Sprzedawca - Sklep, prowadzony przez firmę Art-Moto Centrum Opon Motocyklowych Artur Nowak z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej (63-000), ul. Kasprowicza 29, NIP 786-135-43-70, REGON 631104426, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki.

Panel Klienta - oznacza indywidualne dla każdego Klienta konto, uruchomione na jego rzecz przez Sprzedawcę, po dokonaniu przez Klienta Rejestracji.

Rejestracja - oznacza czynność faktyczną dokonaną w sposób określony w Regulaminie, wymaganą dla korzystania przez Klienta ze wszystkich funkcjonalności Sklepu Internetowego.

Login - oznacza indywidualne oznaczenie Klienta, przez niego ustalone, składające się z ciągu znaków literowych, cyfrowych lub innych, wymagane wraz z Hasłem do założenia Konta Klienta w Sklepie Internetowym. Login jest właściwym adresem poczty elektronicznej Klienta.

Hasło - oznacza ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych wybranych przez Klienta podczas Rejestracji w Sklepie Internetowym, wykorzystywanych w celu zabezpieczenia dostępu do Konta Klienta w Sklepie Internetowym

Sklep Stacjonarny - oznacza miejsce przeznaczone do obsługi Klientów, pod adresem: ul. Jakuba Krauthofera 58, 60-202 Poznań.

Dostawa - oznacza czynność faktyczną polegającą na dostarczeniu Klientowi przez Sprzedawcę, za pośrednictwem dostawcy, towaru określonego w zamówieniu.

Dostawca - oznacza firmę kurierską, z którą współpracuje Sprzedawca w zakresie dokonywania Dostawy Towarów.

Towar, Produkt - oznacza produkt przedstawiony przez Sprzedawcę za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu, mogący być przedmiotem Umowy sprzedaży.

Umowa sprzedaży - oznacza umowę sprzedaży zawartą na odległość, na zasadach określonych w Regulaminie, między Klientem a Sprzedawcą.

 


2. ZASADY DOKONYWANIA ZAKUPÓW
2.1. Zakupy w sklepie internetowym art-moto.com.pl mogą być dokonywane wyłącznie przez osoby pełnoletnie. Podstawowym warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest rejestracja klienta, wybór formy płatności i przesłanie zamówienia.
 
2.2. Zamieszczone na stronach sklepu ceny są jedynie zaproszeniem do składania ofert w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego i nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Prezentowany katalog produktów nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a ma jedynie charakter informacyjny.

2.3. Sklep internetowy art-moto.com.pl umożliwia wysłanie do nas zapytania ofertowego na artykuły znajdujące się w sklepie.

2.4. Zapytania ofertowe są przyjmowane przez:

2.5. Zapytanie ofertowe przez stronę internetową można wysłać tylko po zalogowaniu się do panelu Klienta.Zalogowanie się do panelu Klienta wymaga wcześniejszej bezpłatnej rejestracji w sklepie www.art-moto.com.pl, która polega na nadaniu indywidualnego loginu i ustanowienia przez Klienta hasła dostępu. Klient w momencie rejestracji zobowiązany jest do podania danych teleadresowych, ułatwiających z nim kontakt. Jeśli jest przesiębiorcą, prowadzącym własna dzialalność gospodarczą i życzy sobie otrzymywać faktury VAT na oferowane w sklepie produkty, może w momencie rejstracji podać odpowiednie dane. W przypadku braku chęci rejestracji, można dokonać zamówienia drogą telefoniczną bądź złożyć zapytanie pod adres sklep@art-moto.com.pl.

2.6. Przyjęcie przez sklep internetowy każdego złożonego zamówienia jest potwierdzane drogą e-mailową lub telefoniczną przez obsługę sklepu. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi w momencie potwierdzenia zamówienia przez Art-Moto Centrum Opon Motocyklowych Artur Nowak.
 
2.7. Wysyłając zamówienie, Zamawiający oświadcza, że zapoznał się z treścią Regulaminu sklepu, w szczególności z możliwością odstąpienia o umowy, zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 roku "O prawach konsumenta", (Dz.U. 2014 nr 0 poz. 827) i akceptuje jego postanowienia.
 
2.8. Sklep internetowy art-moto.com.pl przyjmuje zamówienia przez całą dobę we wszystkie dni roku. Zamówienia złożone w niedziele i święta rozpatrywane będą w kolejności ich złożenia w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu, w którym zamówienie zostało złożone.
 
2.9. Zamówienia w sklepie internetowym art-moto.com.pl są realizowane wyłącznie na terenie Polski. Zamówienia należy składać w języku polskim. Oferta sklepu internetowego art-moto.com.pl obowiązuje wyłącznie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
 
2.10. Ceny podawane w sklepie internetowym są cenami wyrażonymi w złotych polskich (PLN) i zawierają podatek VAT. Art-Moto Centrum Opon Motocyklowych Artur Nowak zastrzega sobie prawo do zmiany cen bez uprzedniego informowania o tym Zamawiającego, z zastrzeżeniem, że zmiany cen nie dotyczą zamówień będących w trakcie realizacji. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili potwierdzenia zamówienia przez obsługę sklepu. W przypadku, gdy cena podana w potwierdzeniu zamówienia jest różna od ceny znajdującej się w sklepie internetowym klient ma prawo rezygnacji z zamówienia.
 
2.11. Art-Moto Centrum Opon Motocyklowych Arutr Nowak, prowadzący sklep internetowy, wystawia dokument sprzedaży, którym jest paragon lub faktura VAT.
 
2.12. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie lub u dostawców sklepu. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem Zamawiający jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzje o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia).     

                                                                                                                                         powrót na górę strony


3. WARUNKI DOSTAWY TOWARÓW
3.1. Klient, po dodaniu interesujących go produktów do koszyka oraz złożenia zamówienia z obowiązkiem zapłaty, może wybrać następujące formy dostawy zamówionego towaru:
a. odbiór osobisty sklepie stacjonarnym w Poznaniu, ul. Krauthofera 58: w okresie 01.03 – 31.10.w godzinach od 10:00 do 18:00 od poniedziałku do piątku; w czasie od pierwszego dnia listopada do końca lutego od poniedziałku do piątku w godzinach 8-16.
b. dostawa za pośrednictwem firmy kurierskiej FedEx (przesyłka za pobraniem lub wpłata na konto)

3.2. Za zakupiony towar można zapłacić przy odbiorze osobistym towaru, lub (w przypadku przesyłki kurierskiej) przy odbiorze paczki. Mozna również dokonać wpłaty na konto:

ING Bank Śląski

60 1050 1520 1000 0090 6916 2478

ART-MOTO Centrum Opon Motocyklowych Artur Nowak
ul. Kasprowicza 29
63-000 Środa Wielkopolska

Przesyłka zostanie wysłana w momencie pojawienia się należnej kwoty na koncie.


3.3. Art-Moto Centrum Opon Motocyklowych Artur Nowak będzie dążyć do rozpatrzenia złożonego zamówienia najpóźniej w terminie 48 godzin roboczych od momentu złożenia przez Zamawiającego zamówienia, zastrzega sobie jednak, że czas ten może ulec wydłużeniu w przypadku dużej ilości zamówień.
 
3.4. Ostateczne zaakceptowanie zamówienia oznacza, że do Zamawiającego zostaje wysłany zamówiony towar. Gdy płatność następuje przelewem, towar zostaje wysłany do Zamawiającego, gdy na rachunek Art-Moto Centrum Opon Motocyklowych Artur Nowak wpłyną odpowiednie środki.

3.5. Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć Towar, będący przedmiotem Umowy sprzedaży bez wad. W momencie odbioru przesyłki Zamawiający ma prawo do sprawdzenia zawartości paczki w obecności pracownika firmy doręczającej. Jeżeli przesyłka nie zawiera wskazanego w zamówieniu towaru, towar jest inny niż zamawiany, lub towar jest uszkodzony, Zamawiający ma prawo nie przyjmować przesyłki, o czym powinien niezwłocznie powiadomić Art-Moto Centrum Opon Motocyklowych telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

3.6. Koszty wysyłki zamówionego towaru mogą ulec zmianie wraz ze zmianą cenników operatorów.

3.7. W celu ułatwienia i usprawnienia procesu kupowania za pośrednictwem witryny art-moto.com.pl, pomiędzy klientem a sklepem prowadzona jest korespondencja e-mailowa.

powrót na górę strony


4. REKLAMACJE I GWARANCJE
4.1.Zakupiony towar należy sprawdzić w obecności kuriera na okoliczność uszkodzeń podczas transportu. Jeżeli po otrzymaniu towaru Zamawiający znajdzie w nim wady techniczne to może skorzystać ze świadczeń gwarancyjnych bezpośrednio u producenta produktu lub we wskazanych serwisach (dotyczy produktów objętych gwarancją producenta).
 
4.2. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń mechanicznych, powstałych podczas dostawy, lub skierowania reklamacji bezpośrednio do sprzedawcy Zamawiający powinien odesłać wadliwy produkt na adres punktu sprzedaży Firmy, znajdujący się w Poznaniu, przy ul. Krauthofera 58, 60-202 Poznań.  Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.
 
4.3. Do reklamowanego towaru należy dołączyć dokument zakupu. Jest on podstawą rozpatrzenia reklamacji.
 
4.4. Reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania przez sklep przesyłki z reklamowanym produktem.
 
4.5. W przypadku uzasadnionej reklamacji, towar uszkodzony zostanie naprawiony lub wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania towaru), sklep zwróci nabywcy równowartość ceny produktu lub zaoferuje mu inne, dostępne w sklepie towary do wyboru. Reklamacja powinna zawierać opis wady towaru oraz dzień powstania wady, a także dzień zakupu towaru.

powrót na górę strony

5. ZWROTY ZAKUPIONYCH TOWARÓW
5.1. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827), Zamawiający może zrezygnować z towaru kupionego w naszym sklepie bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki. W tym celu, w wyżej wymienionym terminie złożyć oświadczenie o odstapieniu od umowy sprzedaży. Wzór odstąpienia od umowy można znaleźć w załączniku nr do ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827). W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży, jest ona uważana za niezawartą.


5.2. W przypadku podjęcia decyzji o odstąpieniu od umowy, Zamawiający powinien odesłać oświadczenie oraz należycie zapakowany towar w terminie 14 dni od jego otrzymania, na adres:
Art-Moto Centrum Opon Motocyklowych Artur Nowak
ul. Krauthofera 58
60-202 Poznań
Koszty zwrotu towaru są pokrywane przez Zamawiającego.

5.3. Zwroty dopuszczalne są tylko w przypadku towaru nie używanego (nie noszącego jakichkolwiek śladów używania) oraz oryginalnie opakowanego, jeżeli towar występował w opakowaniu. Podstawą rozpatrzenia zwrotu jest dokument sprzedaży.


5.4. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, zwrócić mu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszt dostawy towaru do Klienta. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania z powrotem Towaru lub dostarczenia przez Klienta dowodu odesłania Towaru, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

5.5 Jeżeli Klient korzystający z prawa do odstąpienia wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób Dostawy oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu, będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

5.6 Jeśli wszystkie ww. warunki zwrotu towaru zostaną spełnione, zwrot pieniędzy nastąpi niezwłocznie, poprzez wykonanie przelewu na wskazane przez Zamawiającego konto.

powrót na górę strony


6. OCHRONA DANYCH
6.1. Wypełnienie danych w formularzu zamówienia jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych Zamawiającego przez Art Moto Centrum Opon Motocyklowych Artur Nowak (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, Dz. U. Nr 133, poz. 883.). Dane osobowe Zamawiającego będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji złożonego zamówienia, w tym wystawienia faktury i prowadzenia sprawozdawczości finansowej. Dane te są poufne i nie będą ujawniane osobom trzecim.
 
6.2. Dane osobowe Kupującego chronione zgodnie z ustawą o danych osobowych nie są przekazywane, odsprzedawane ani użyczane innym osobom lub instytucjom są konieczne w celu wywiązania się z umowy kupna – sprzedaży towarów i usług.
 
6.3. Każdy Kupujący, który wypełnił formularz zamówienia ma możliwość dostępu do dotyczących go danych w celu ich weryfikacji, modyfikacji lub wystąpienia o ich usunięcie.

6.4. Sprzedawca stosuje mechanizm plików "cookies", które podczas korzystania przez Klientów ze Stron Internetowych Sklepu, zapisywane są przez serwer Sprzedawcy na dysku twardym urządzenia końcowego Klienta.

6.5. Stosowanie plików "cookies" ma na celu poprawne działanie Stron Internetowych Sklepu na urządzeniach końcowych Klientów. Mechanizm ten nie niszczy urządzenia końcowego Klienta oraz nie powoduje zmian konfiguracyjnych w urządzeniach końcowych Klientów ani w oprogramowaniu zainstalowanym na tych urządzeniach. „Cookies” nie mają na celu identyfikacji Klientów.

6.5. Sprzedawca stosuje mechanizm plików "cookies" w celu statystycznym, oraz po to, by móc weryfikować i rozwijać swoją oertę.

6.6. Każdy Klient może wyłączyć mechanizm „cookies” w przeglądarce internetowej swojego urządzenia końcowego. Sprzedawca wskazuje, że wyłączenie „cookies” może jednak spowodować utrudnienia lub uniemożliwić korzystanie ze Stron Internetowych Sklepu.

powrót na górę strony


7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
7.1. Firma Art-Moto Centrum Opon Motocyklowych Artur Nowak zastrzega sobie prawo do:
a. zmiany cen oraz ilości towarów w ofercie sklepu internetowego w ciągu dnia,
b. wycofania poszczególnych produktów z oferty sklepu internetowego,
c. wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu internetowego,
d. przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych i wyprzedaży.

Ponadto, Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Wszystkie zamówienia przyjęte przez Sprzedawcę do realizacji przed dniem wejścia w życie nowego Regulaminu są realizowane na podstawie Regulaminu, który obowiązywał w dniu składania zamówienia przez Klienta.


7.2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego. W przypadku powstania sporu na gruncie zawartej Umowy sprzedaży, strony będą dążyły do rozwiązania sprawy polubownie. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.
 
7.3. Umowa sprzedaży towarów zawierana jest zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.
 
7.4. W przypadku chęci zamówienia hurtowego, prosimy o kontakt pod numer telefonu
604-064-735
 
7.5. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby pozwanego lub sąd właściwy dla miejsca wykonania umowy. Każdy Klient może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym zakresie możliwe jest skorzystanie przez Klienta z mediacji. Listy stałych mediatorów oraz istniejących ośrodków mediacyjnych przekazywane są i udostępniane przez Prezesów właściwych Sądów Okręgowych.