Płatność

Metody płatności

  • Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT, cła oraz wszelkie inne składniki.
  • Klient ma możliwość uiszczenia ceny:
    - przelewem na konto: ING Bank Śląski 60 1050 1520 1000 0090 6916 2478
    - w momencie dostawy przez kuriera za pobraniem
    - w momencie osobistego odbioru towaru w siedzibie firmy.
  • Cena Towaru uwidoczniona na stronie Sklepu internetowego jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie internetowym, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych Towarów po złożeniu przez Klienta Zamówienia.